Skrýt formulář
MENU Zapreti
Edonet 
v programu 
iCenter
Edonet 
v programu 
iCenter

Edonet
v programu
iCenter

Edonet v programu iCenter

Z aktiviranjem Edoneta v programu iCenter
pridobite možnost neposrednega pošiljanja e-računov,
e-dobavnic, e-naročil in e-povratnic.

Aktivacija je enostavna

Izpolnite spodnjo pristopnico za uporabo Edoneta.

Naši tehniki se povežejo z vami.

Po ureditvi nastavitev lahko pričnete z uporabo.

Pristopnica za izmenjavo e-dokumentov preko Edoneta

PODATKI O ORGANIZACIJI

 

KONTAKTNA OSEBA
Skrbnik za Saop iCenter, ki ga bo poklical Saop tehnik za ureditev nastavitev.  

 

Naročilo storitev Edonet

Storitve Edonet se obračunavajo po vsakokratno veljavnem ceniku, ki je na voljo na naslovu www.edonet.si/cenik

 

Pooblastilo za UJP
Pooblaščamo ponudnika elektronske poti Edonet, podjetje Saop d.o.o., da v našem imenu posreduje e-dokumente proračunskim uporabnikom na portal UJP. Pooblastilo velja do pisnega preklica.

S to pristopnico se strinjamo s splošnimi pogoji uporabe rešitve Edonet in prejemom e-računov s strani podjetja Saop v predal Edonet.